ZGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 12 września  2017 roku złożono w Sądzie Rejonowym Katowice-Wchód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Zgłoszenie Planu Połączenia Spółek:
SILESIAN INVESTMENT CENTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach i SIC DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach.

Pliki do pobrania:

Plan połączenia Spółek wraz z załącznikami