Teren Inwestycyjny – Siemianowice Śląskie ul. Zwycięstwa

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Działka zlokalizowana w Siemianowicach Śląskich przy ul. Zwycięstwa

Teren inwestycyjny o powierzchni 8566 m2 obejmuje działkę nr 338/13

Działka o doskonałej lokalizacji która gwarantuje szybki dojazd do centrum aglomeracji Śląskiej

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

2MN (większa część działki) i 2ZN (mniejsza część działki)

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MN, ustala się:

przeznaczenie podstawowe:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

(wysokość zabudowy nie więcej niż 14 m; dwie kondygnacje + poddasze)

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2ZN, ustala się:

przeznaczenie podstawowe: teren zieleni nieurządzonej

przeznaczenia dopuszczalne:

m.in. zagospodarowanie towarzyszące tj.: dojazdy, ścieżki i infrastruktura towarzysząca

Cena:………………………………………………..

Zainteresowała Cię ta oferta! Zadzwoń i zapytaj o szczegóły.

Paweł Karmelita
tel. 695 926 650
zarzad@sic.katowice.pl