Teren inwestycyjny Tworóg ul. Lubliniecka

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Teren inwestycyjny o powierzchni 9777 m2 w miejscowości Tworóg, powiat tarnogórski.

Nr. działek: 1411/181, 1412/181
Położony bezpośrednio przy drodze DK 11 (trasa Katowice – Poznań) pomiędzy Tarnowskimi Górami a Lublińcem.

Teren komercyjny przemysłowo – usługowy.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
2/3 pow. terenu:

P1 – tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa techniczno-produkcyjna, wraz z magazynami i składami

Dopuszczenia:        UU – tereny zabudowy usługowej handlu i usług: m.in. handel o powierzchni sprzedaży do 2000m2, usługi, gastronomia, kultura, urzędy, administracja, biura, banki, organizacje społeczne i polityczne

1/3 pow. terenu:

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Dopuszczenia:        UU – tereny zabudowy usługowej handlu i usług: m.in. handel o powierzchni sprzedaży do 2000m2, usługi, gastronomia, kultura, urzędy, administracja, biura, banki, organizacje społeczne i polityczne

                                   MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Przez działkę przebiegają sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna, gazowa, telekomunikacyjna, kanalizacyjna.

Zainteresowała Cię ta oferta! Zadzwoń i zapytaj o szczegóły.

Paweł Karmelita
tel. 695 926 650
zarzad@sic.katowice.pl