Teren inwestycyjny Wielowieś obręb Radonia powiat gliwicki

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Doskonały grunt dla Twojej inwestycji zlokalizowany w Gminie Wielowieś bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 901

Teren inwestycyjny obejmuje działki nr 124/29 oraz 125/99 o łącznej powierzchni 40 966m2:

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

W przeważającej części SKU (pozostałą część drogi)

Przeznaczenie podstawowe:

– zabudowa komercyjno-produkcyjna i inżynierii,
– usługi inne.

Przeznaczenie uzupełniające:

– obiekty zaplecza administracyjno-socjalnego
– parkingi i garaże

Cena:………………………………………………..

Zainteresowała Cię ta oferta! Zadzwoń i zapytaj o szczegóły.

Paweł Karmelita
tel. 695 926 650
zarzad@sic.katowice.pl